Prematrícula 2021-2022

5,00

Inscripció per a nous alumnes per al curs 2021-2022.

Aquesta inscripció implica la reserva de la plaça durant un termini de 7 dies. Dins d’aquest termini, l’alumne realitzarà la prova de nivell corresponent, se l’informarà dels grups disponibles i haurà d’abonar l’import de matrícula per fer-la efectiva (descomptant els 5 € pagats ací).

L’import de la prematrícula únicament es reemborsarà en cas de que el centre no dispose de places en cap dels grups del nivell assignat a l’alumne.

Inscripción para nuevos alumnos para el curso 2021-2022.

Esta inscripción implica la reserva de la plaza durante un plazo de 7 días. Dentro de este plazo, el alumno realizará la prueba de nivel correspondiente, se le informará de los grupos disponibles y tendrá que abonar el importe de matrícula para hacerla efectiva (descontando los 5€ pagados aquí).

El importe de la prematrícula únicamente se reembolsará en caso de que el centro no disponga de plazas en ninguno de los grupos del nivel asignado al alumno.

Categoría:

Descripción

Inscripció per a nous alumnes per al curs 2021-2022.

Aquesta inscripció implica la reserva de la plaça durant un termini de 7 dies. Dins d’aquest termini, l’alumne realitzarà la prova de nivell corresponent, se l’informarà dels grups disponibles i haurà d’abonar l’import de matrícula per fer-la efectiva (descomptant els 5 € pagats ací).

L’import de la prematrícula únicament es reemborsarà en cas de que el centre no dispose de places en cap dels grups del nivell assignat a l’alumne.

Inscripción para nuevos alumnos para el curso 2021-2022.

Esta inscripción implica la reserva de la plaza durante un plazo de 7 días. Dentro de este plazo, el alumno realizará la prueba de nivel correspondiente, se le informará de los grupos disponibles y tendrá que abonar el importe de matrícula para hacerla efectiva (descontando los 5 € pagados aquí).

El importe de la prematrícula únicamente se reembolsará en caso de que el centro no disponga de plazas en ninguno de los grupos del nivel asignado al alumno.

Abrir chat